ZDROJKI I ŚRÓDMIEŚCIE TURKU

 

Mapa topograficzna Królestwa Polskiego, ok. 1840 roku. Kolorem czerwonym  zaznaczono przebieg ulicy Zdrojki Lewe i jej połączenie z ul. Szeroką i ul. Kaliską.
Dziś, kiedy debata nad rozwiązaniem problemu budowy ulicy Zdrojki Lewe i jej lepszego skomunikowania z miastem zdaje się być nadal aktualna w Turku, warto pamiętać o historycznym kontekście miejsca i jego dawnym znaczeniu dla Turku (M. Górzyński).

Poniżej: panorama północnej częsci miasta z wieży ratuszowej, II wojna światowa (Archiwum Igły). Widoczny cmentarz "Na Kobylarce" i część zabudowań Zdrojek Lewych. W tle las miejski i Konstantów/Grabieniec.


POWRÓT