KROTKI SPACER FOTOGRAFICZNY
 

Spacer otwiera fotografia, stanowiąca jedynie symbol historii, której nie znamy. Zapomniana i pominięta historia Turku
to właśnie dzieje poszczególnych rodzin, prywatnych albumów, starych pamiątek. Świadectwa, które czasami
dostają się do "naukowego" obiegu historii jako praktyki budowy świadomości społecznej. Każdy z nas posiada potencjał
tworzenia takiej historii "oddolnej" i inicjatywy tego rodzaju mogą zaczynać się już w momencie porządkowania
starych zdjęć. Zdrojki Lewe, stara osada podmiejska, liczą sobie długą historię, zapisywaną wydarzeniami z dziejów
poszczególnych rodzin, domostw, codzienności. Stare fotografie pokazują zmianę, jaką przeszła osada w ciągu ostatniego wieku,
z wiejskiej kolonii zamieniając się w chaotyczne, nieco zepchnięte na boczny tor przedmieście "obok" osiedla "Muzyków".

Obok miasta. Jak wykorzystać potencjał, także historyczny, tkwiący w tym miejscu? [MG]

Fot. ze zbiorów MG, okres okupacji hitlerowskiej.

 


Z tego miejsca dawna droga handlowa, której relikt stanowi dziś ul. Zdrojki Lewe, wybiegała na północ omijając od zachodu miejsce,
gdzie dziś stoi sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 1.


 Południowy kraniec ul. Zdrojki Lewe obecnie, w pobliżu stacji transformatorowej i cmentarzy katolickich po zachodniej stronie ul. Chopina.

 Charakterystyczny dla dawnej kolonii wiejskiej, w drugiej połowie XX w. przekształconej "spontanicznie" w osiedle
podmiejskie, łączący różne typy przypadkowo zestawionej zabudowy, trakcji infrastruktury miejskiej i nieuregulowanej "małej architektury".
Poniżej: jeden z licznych przykładów różnic w liniach regulacyjnych posesji. Ulica Zdrojki Lewe dziś to także ośrodek usług, siedziba kilkunastu przedsiębiorstw różnych branż i różnej wielkości. Zaczątek
zespołu usług w rejonie przyszłego przecięcia ulicy z przedłużeniem projektowanej obwodnicy śródmiejskiej na zachód
od ul. F. Chopina, a w planach wiodącej do Obrzębina.

Pozostałością dawnego szlaku do Russocic jest rzadko uczęszczana droga leśna na wschód od głównej
drogi na Rudę, stanowiącej przedłużenie Zdrojek Lewych.

 

POWRÓT