ZAPOMNIANY SZLAK NA MAPACH

 


 

    Fragment mapy Gillego z 1803 r. z zaznaczonym przebiegiem dawnego szlaku  
    handlowego w  okolicach Turku. Wariant drogi prowadzący przez Rudę zaznaczono
    linią przerywaną.

    Za pomocą linii koloru czerwonego pokazano przebieg współczesnych dróg
    samochodowych  i autostrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Fragment przedwojennej mapy topograficznej z zaznaczonym dawnym szlakiem biegnącym  na północ od Turku. Kolorem pomarańczowym oznaczono ulicę Zdrojki Lewe. Dzięki widocznym warstwicom można dostrzec wyraźny związek pomiędzy przebiegiem dawnej drogi a ukształtowaniem terenu


Mapa wykonana w oparciu o Plan regulacyjny miasta Turku z 1823 r., ukazująca przebieg niestniejącego już fragmentu dawnego szlaku na odcinku pomiędzy centrum miasta a ulicą Zdrojki Lewe. W 1823 istniała już Szosa Konińska zaznaczona tu liniami w kolorze ciemnobrązowym, i w związku z tym na starym nieużywanym już szlaku pojawiła się nowa zabudowa w postaci stodół itp. budynków gospodarczych. Kolorem czerwonym odwzorowano dzisiejszy układ uliczny.   


 Zdrojki Lewe w okresie międzywojennym, mapa wojskowa 1:25 000, WIG.


POWRÓT