WIDOK   W  KIERUNKU  WSCHODNIM PRZEZ OSIEDLE GÓRNICZE,
 STARE I NOWE" WYZWOLENIA"  ORAZ ELEKTROWNIĘ
W KORYTKOWIE

POWRÓT