ELEKTROWNIA "ADAMÓW"
WIDOK OD PÓŁNOCNEGO-WSCHODU
(na pierwszym planie teren dawnego majątku dworskiego w Korytkowie)

POWRÓT