TUREK
PANORAMY
panorama miasta z Kukułowej Góry
2006 Widok ogólny od północy - z prawej widoczny gmach szkoły powszechnej, w centrum kościół staromiejski.To samo ujęcie co powyżej, z lekką modyfikacją.
Punkt widokowy "Kukułowa Góra" znajduje się na trasach rowerowych Nadleśnictwa Turek.

POWRÓT