TUREK
PANORAMY
panorama miasta z Szadowskich Gór
2007
ZDJĘCIA WYKONANO DZIĘKI UPRZEJMOŚCI NADLEŚNICTWA TUREK.
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA
KIERUJĘ DO
PANI DANUTY LEWANDOWSKIEJ
ZA UDOSTĘPNIENIE WIEŻY PRZECIWPOŻAROWEJ. Widok ogólny miasta z wieży przeciwpożarowej  w kierunku południowym. Słabo widoczny kościół NSPJ; kolorowe plamy po prawo -
Osiedle Spółdzielców. Na pierwszym planie relikty wsi Szadowskie Góry.
To samo ujęcie co powyżej, z ekspozycją masywu leśnego w centrum i zarysem miasta w tle.Od lewej - Osiedle Spółdzielców, zabudowa ulic Rubinowej i Perłowej oraz Zdrojek Lewych. Po prawo - szary zarys
fabryki ELEKTROKABEL 2 na Obrzębinie południowym.
Tu z kolei widzimy elektrownię i zarys sylwety miasta za masywem Szadowskich Gór.Spojrzenie na Szadowskie Góry i elektrownię. Na horyzoncie widoczny osadnik pyłów elektrowni, "błękitne jezioro".

POWRÓT