ULICA DOBRSKA 1
narożnik z Uniejowską

 

 


                         
                                                                                        
                                                         lato 2007 (MG)                                   
                   
     
                                        
  Fragmenty ujęć z okresu drugiej wojny światowej; powyżej - wycinek z widoczną  
  fasadą domu (w centrum z prawej) i rozbudowanym szpitalem miejskim (lewy   
  dolny narożnik); poniżej widok północnej części ulicy w tym samym czasie.
                       (ARCHIWUM "IGŁY" - Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku)

                                            KAMIENICA NUMER 1

 

     Piętrowy dom narożny
powstał zapewne w ostatnich
latach XIX stulecia.
Elewacje wolnostojącego
gmachu otwierają się na
ciąg ulicy Dobrskiej
i skrzyżowanie z ulicą
Uniejowską.

    Pierwotnie kamienica
posiadała dekoracyjne podziały, a poszczególne
kondygnacje różnicowały
kolorowe tynki i nałożone
na nie geometryczne
dekoracje elewacji od strony
Uniejowskiej.

    Wspomniany wystrój
dom utracił w czasie jednego
z powojennych remontów;
zmieniono też układ
otworów okiennych
i drzwiowych, zniesieniu
uległy podziały
międzykondygnacyjne.
Z kolei dachówkę
kryjącą dach zastąpiła
blacha.
 
 

  


 

 

 

 

 

(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2008