PLAC HENRYKA SIENKIEWICZA
STRONA WSCHODNIA
plebania

 

    


   

  

                    widok z okresu II wojny światowej (powyżej, MRT) i obecnie (2007 - MG)
   
         
                                                  WIĘCEJ  ZDJĘĆ
                                                                 
                                                                                     


PLEBANIA


Reprezentacyjny budynek powstał w drugiej połowie lat trzydziestych jako plebania kościoła NSPJ.

 Budynek, otoczony terenem „księżego ogrodu” (w części zachowanego do dzisiaj) ma charakter wolnostojącego gmachu w stylu neoklasycyzmu akademickiego.
Zachowawcza jest zarówno bryła, jak i podziały budowli – wyróżniają się wydatne ryzality, portyk głównego wejścia, wysokie dachy kryte dachówką
i dekoracje fasad w postaci wertykalnych pasów boniowania czy gzymsów. Całość należy zakwalifikować
do nurtu późnego historyzmu, obecnego na naszych ziemiach jeszcze w latach 30. XX wieku.

 W okresie II wojny światowej plebania została zajęta przez wojska niemieckie, służąc
w okresie okupacji za siedzibę NSDAP – Kreisleitera. Po wojnie zdewastowany budynek przywrócono do dawnej funkcji po remoncie; służy swym pierwotnym celom do dnia dzisiejszego. Aktualnie jest planowany kompleksowy remont zabytkowego gmachu.

 


 


(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006