ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 23 róg Żeromskiego

 

 


 
                                                       
 2004 (MG)

WIĘCEJ ZDJĘĆ

                                                                                                             


KAMIENICA NUMER 23

BUDOWA
: prawdopodobnie pod koniec XIX wieku.

 Narożna kamienica piętrowa posiada skromne cechy nawiązujące do neorenesansu – gzymsy wstęgowe, uproszczone portale okienne; niesymetryczną fasadę od strony ulicy Trzeciego Maja wzbogaca ryzalit wejściowy z balkonem na pierwszym piętrze.

 Pierwotnie od strony ulicy Żeromskiego – prawdopodobnie – również znajdował się balkon lub porte’fenetre, usunięty
w późniejszym czasie; obecnie zachował się fragment wspornika i zamurowane okno balkonowe. Budynek posiada oficyny, połączone z zabudową sąsiedniej posesji – nr. 25.


(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006