ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 27

 

 


 
    2004 (MG)

WIĘCEJ ZDJĘĆ

                                                                                                             


KAMIENICA NUMER 27


BUDOWA
: prawdopodobnie pod koniec XIX wieku.

Kamienica posiada oryginalną, asymetryczną fasadę liczącą cztery osie. Na lewej, skrajnej, pojawił się balkon
o uproszczonej metaloplastyce; na prawej, wejściowej, podziały pionowe w postaci zredukowanych pilastrów organizują wraz z gzymsami wstęgowymi podział elewacji.

Dom jest ostatnią ze stojących w linii  kamienic przy tej ulicy; obecnie przylega do stadionu sportowego należącego do szkoły średniej na terenie którego niegdyś znajdowała się zabudowa.(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006