KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
ogólny rysunek rekonstrukcyjny
(MG)

Pierwotnie gotycka, niewielka świątynia typowa dla gotyku niżu polskiego uległa w XIX wieku
licznym przeróbkom i rekonstrukcjom, które zacierały poprzedni wygląd obiektu. Tak nawarstwiały
się formy, świadczące o bogatej historii turkowskiego kościoła. W latach XIX wieku gmach utracił
wieżę frontową, a restauracja z lat 70-tych tegoż stulecia miała charakter "regotycyzacji".
Później budowla ustąpiła ostatecznie obecnej, neogotyckiej świątyni.

*Autorem zmian z tamtego okresu mógł być arch. Józef Chrzanowski, autor gmachów: Magistratu
i teatru miejskiego w Kaliszu (oba obiekty zniszczono podczas I wojny światowej).
Obecnie jest to jedynie swobodna hipoteza, której umotywowaniem postaram się niebawem zająć.

POWRÓT