PLAC WOJSKA POLSKIEGO
widoki ogólne

ZIMA
(MG)

 zima 2006 - fragment północnej strony rynku z dawnym ratuszem
zima - widok strony południowej i narożnika z zachodnią - 2006
styczeń 2007 - widok z balkonu ratusza na południe


  

styczeń 2007 - z prawej widok pierzei zachodniej
południowa strona rynku - styczeń 2007


POWRÓT