RYNEK - STRONA WSCHODNIA
Kamienica nr 9

 

   


       
                        około 1939  (MRT)                                           2006 (MG)

 


KAMIENICA NUMER 9

Dom pod numerem dziewiątym datuje się na ostatnie trzydziestolecie XIX wieku – w obecnej formie jest on prawdopodobnie rozbudową swego parterowego poprzednika.

Kamienica posiadała niegdyś skromny wystrój fasady, obecnie jednak uproszczonej; w tym kształcie pełni ona funkcję skromnego akcentu łączącego wielką kamienicę numer 8 z wystawniejszym narożnikiem od strony Placu Sienkiewicza.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006