PROJEKT NOWEJ KAMIENICY OPUBLIKOWANY PRZEZ
"ECHO TURKU" z dnia 20 II 2007
          prezentowany przez "Echo Turku" projekt drastycznie odbiega od swego pierwowzoru:


  
    

jeśli nowa kamienica powstanie w widocznym obok kształcie, będzie innej wysokości od dawnej "jubilerskiej"
ponadto zmianie uległ wystój - w projekcie "historyzujący"; pojawiły się też trzy facjatki w dachu,
rozwiązanie zupełnie niespotykane w architekturze turkowskiej Starówki
ZASTANAWIAJĄCA JEST W TYM MOMENCIE JAKOŚĆ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
NAD TURKOWSKĄ STARÓWKĄWygląd nowej kamienicy numer 7 latem 2007 roku.
Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne: inwestycja wydaje się być kontrowersyjną
 z punktu widzenia ochrony zabytków.


(MG)
POWRÓT