RYNEK - STRONA PÓŁNOCNA
Kamienica nr 5

 

      


                  
           
                            około 1939  (MRT)                                         2006 (MG)
 


KAMIENICA NUMER 5


Kamienica pod numerem piątym, jak większość jej sąsiadek powstała w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku, w okresie ożywionego ruchu budowlanego w mieście.
Piętrowy dom posiada bogato dekorowaną fasadę, utrzymaną w obowiązującej wówczas, modnej interpretacji neorenesansu.

Na kompozycję składają się elementy wchodzące w stały repertuar form – gzymsy wstęgowe, boniowanie części parteru, bogate opracowanie obramień okiennych z trójkątnymi naczółkami, w polu których znalazły się nawet „sztukaterie” w postaci tynku o odmiennej fakturze. Na osi głównej pojawił się rzecz jasna balkon o starannej metaloplastyce. Parter ma cechy wyraźnie handlowe.

Dobrze utrzymana elewacja jest jedną z najpiękniejszych w mieście fasad w stylu neorenesansowym.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006