RYNEK - STRONA POŁUDNIOWA
Kamienica numer 16

 

 

   


       
              
    
                            2006 (MG)                             okres II wojny światowej (MRT)


                                                      WIĘCEJ  ZDJĘĆ
                                                     

                                                 


 KAMIENICA NUMER 16

    Dom powstał w 1861 (data
w tympanonie portalu) – jedna
 z najstarszych kamienic przy turkowskim rynku posiada cechy późnego klasycyzmu.
    Pośrodku pięcioosiowej fasady umieszczono płytki ryzalit
z wejściem głównym i bogato dekorowanym balkonem pierwszego piętra, ujętym w klasycyzujący portal
z naczółkiem trójkątnym, nawiązującym do architektury antycznej; w polu zwieńczenia pojawiła się tabliczka z datą budowy domu. Ponadto elewację dekorują gzymsy wstęgowe, obramienia okienne
i trójkątne naczółki nad nimi.
   Zwieńczona wysokim dachem kamienica jest jedną z najlepszych stylistycznie budowli mieszczańskich
w Turku, prezentujących formy przejściowe pomiędzy neoklasycyzmem
a neorenesansem.
(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006