RYNEK - STRONA ZACHODNIA
dawny dom władz powiatowych - nr 21

 

    

                    
                                                                    
        
około 1939  (MRT)                                           2004 (MG)

 


 

Dwupiętrowa kamienica o klasycyzująco -neorenesansowym wystroju powstała w 1878 roku jako najwyższy budynek zachodniej pierzei rynku. Mieściły się w niej biura powstałego w 1866 roku powiatu tureckiego.

 Po drugiej wojnie światowej – prawdopodobnie w latach 60. – usunięto część dekoracji fasady, między innymi trójkątne naczółki nad oknami pierwszego piętra. Z czasem zmienił się też charakter parteru, pełniącego obecnie funkcje handlowe.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006