ULICA SZEROKA - STRONA ZACHODNIA
Kamienica numer 15

 

           
                     

                                                            2004 (MG)
                                               
                                                      WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


KAMIENICA NUMER 15

Kamienica pochodzi
zapewne z końca XIX wieku

i jest najbardziej dekoracyjnym domem na

ulicy Szerokiej.

 

Siedmioosiową elewację

organizują gzymsy, nacżółki okienne, zworniki, zębnik

koronującego gzymsu

czy wreszcie zwieńczenie

środkowego pseudoryzalitu.

 

Bogate opracowanie zyskały

także zachowane do dziś
główne drzwi wejściowe.

Klasycyzujący budynek
jest jednym z ciekawszych
obiektów  tej części miasta.

  

 

 

 

(MG) 

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006