ULICA SZEROKA - STRONA WSCHODNIA
Kamienica numer 14

 

 


             
                       
       
                    
              
 II wojna światowa (MRT)                                               2007 (MG)
                                                                                                                              
 


KAMIENICA NUMER 14

Dom powstał prawdopodobnie
w okresie ostatnich trzech dekad XIX wieku.

Jest to piętrowa kamienica
o pięciu osiach i symetrycznej fasadzie przeciętej pasami gzymsów i obramień okiennych - to właściwie wszystkie elementy programu dekoracyjnego typowego domu z ulicy Szerokiej.


Kamienica zachowała do dziś charakter skromnej czynszówki, została jednak oszpecona przez podział elewacji nieskoordynowanym malowaniem i różnymi otworami wejściowymi.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006