ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 7

 

    

       
       
                                                           2004 (MG)

                                                      WIĘCEJ ZDJĘĆ
 


KAMIENICA NUMER 7

Piętrowy dom pod numerem siódmym odznaczający się eleganckim programem dekoracyjnym w klasycyzującej interpretacji włoskiego renesansu powstał w ostatnim trzydziestoleciu dziewiętnastego stulecia jako fragment szybko zabudowywanej wówczas obecnej ulicy Trzeciego Maja – głównego traktu miejskiego na północ.

 Fasadę podzielono wystawnymi gzymsami wstęgowymi, okna w obramieniach mają prostokątne naczółki a parter – pełniący rolę cokołu - pokrywa wydatne boniowanie.

 Ostatnio kamienica została odnowiona i jest jedną z najbardziej eleganckich przy tej reprezentacyjnej ulicy.
(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006