ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 5

 

                         
                   
           
                                                             2004 (MG)

                                                       WIĘCEJ ZDJĘĆ

 KAMIENICA NUMER 5

Powstała w drugiej połowie XIX stulecia kamienica posiadała charakterystyczny dla tamtego ruchu budowlanego w Turku wystrój fasady złożony
z gzymsów, opasek okiennych, być może częściowego boniowania
i sztukaterii w pasie międzykondygnacyjnym. Obecny był także żeliwny balkon, zapewne o dekoracyjnej metaloplastyce. 

Wystrój fasady został skutecznie skuty w okresie PRL – być może w latach 60. lub 70. XX wieku, kiedy taka praktyka była dosyć częsta w odniesieniu do budowli XIX-wiecznych.

Wygładzoną i pozbawioną balkonu fasadę otynkowano „na gładko”.

 Z kolei jak dotąd XXI wiek przyniósł kamienicy jeszcze większe spustoszenie elewacji, która obecnie jest pomalowana w dwóch kolorach...
W przyszłości należy rozważyć rekonstrukcję wystroju fasady.

(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2007