ULICA TRZECIEGO MAJA
Kamienica numer 13
październik 2006
podczas remontu zlikwidowano całkowicie pasową, oryginalną rustykę cokołu, który
obłożono w całości parteru trwałą wyprawą elewacyjną
pojawił się nowy gzyms wstęgowy, obramienia okienne i data w płycinie attyki - 1933, wskazująca
czas poprzedniej przebudowy domu.


WIDOKI DOMU PRZED REMONTEM Z 2006
fasada od strony ulicy Browarnej

   
wnętrze: klatka schodowa z balustradą o wartościowej metaloplastyce

   

drzwi frontowe, rustyka cokołu, skrzynka adresowa z nazwą ulicy wciąż jeszcze z czasów PRL... zbiornik rynny z czasów remontu w latach trzydziestych.
(MG 2006)

* domy przy ulicy Trzeciego Maja, jak większość turkowskich kamienic, nie posiadają przejazdów bramnych
kosztowne rozwiązanie nie było potrzebne - na zaplecze każdej z frontowych posesji prowadzą bramy wychodzące na ulice-zaplecza:
Wąską, Ogrodową, Browarną.

WIDOKI OFICYN DOMU OD STRONY ULICY WĄSKIEJ

     

Obecnie warto położyć nacisk na eliminowanie substandardowej, parterowej zabudowy na zapleczu  - wszelakich składów, komórek
"bud". Odsłonięte oficyny współgrające z zielenią i nową zabudową frontową od strony ulicy Wąskiej mogłyby
znacząco wpłynąć na jakość życia w dzielnicy, podnosząc standard całej Starówki.

(MG 2004)

POWRÓT