RYNEK - STRONA POŁUDNIOWA
Kamienica numer 12

 

         

  
    

         okres II wojny światowej (MRT)                                 2004 (MG)
                                                     
                                                  KAMIENICA NUMER 12

   Piętrowy dom pod numerem dwunastym powstał w ostatnim trzydziestoleciu dziewiętnastego wieku. Wystrój fasady jest umiarkowany – zastosowano tu prostokątne naczółki, gzymsy międzykondygnacyjne i gzyms koronujący; całość opiera się na eklektycznych elementach neorenesansowych i klasycyzujących.

(MG)

   START    HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006