ATLAS MIEJSKI
Rynek staromiejski - Plac Wojska Polskiego


    
     ZDJĘCIA:

-HISTORYCZNE

- WSPÓŁCZESNE

 Dawniej: Stary Rynek,
Plac Piłsudskiego
 (II RP),   Adolf Hitler Platz (okres wojenny)

Niekwestionowane
centrum dawnego miasta - jego
średniowiecznej siatki
ulic, zachowanej do dziś.

KONTAKT

   START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI