ULICA CHOPINA
CMENTARZ  EWANGELICKI
 

 

    

         
                
 
                           
            okres II wojny światowej  - widok nieistniejącej już bramy głównej (MRT)   widok cmentarza ewangelickiego, brama frontowa - październik 2006 (MG)  

        PAŹDZIERNIK 2006 - GALERIA FOTOGRAFII

 CMENTARZ
EWANGELICKI

Cmentarz ewangelicki w Turku powstał w 1822 roku; usytuowano go zaraz za świeżo wytyczoną nekropolią katolicką „Na Lipce”- północny mur cmentarza do dziś wyznacza granicę okręgu sacrum w tej części miasta. Na teren nekropolii prowadziła eklektyczna, monumentalna brama czerpiąca z archetypu bramy tryumfalnej zmieszanego z „gotyckimi” sterczynami – blankami z postumentem
i krzyżem posadowionym na osi wejścia i całego założenia.

Cmentarz ewangelicki jest miejscem spoczynku znanych rodzin turkowskich: Burschów, Brucknerów, Yorków, Mullerów, Neumannów, Penthrów, Sachsów, Schnerrów, Tullmanów, Ulrychów (vide: „Dzieje Turku”).

Nekropolia gminy ewangelickiej jest także chyba najpiękniejszym z turkowskich cmentarzy. W cieniu starych drzew znajduje się mnóstwo historycznych nagrobków
i grobowców, pośród których wyróżnia się niemal monumentalny, wolnostojący grobowiec rodziny Penthrów. Godne podziwu są też ozdobne kraty grodzące, liczne nagrobki o często wyszukanych formach (vide: galeria).

Cmentarz jest czynny do dzisiaj. Jedynie brama główna uległa
w nieznanym okresie (po 1945?) zniszczeniu (rozbiórce?), obecnie zastąpiono ją prostym wejściem.

Jest to jedno z najważniejszych miejsc na mapie zabytków Turku i okolic.


 


(MG)

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.Górzynski 2006