ULICA KALISKA - STRONA PÓŁNOCNA
Kamienica
numer 20

 


  

Wygląd kamienicy w roku 2008


                       

 • PO LEWO: fragment fotografii sprzed I wojny światowej przestawiający zabudowę odcinka ulicy Kaliskiej od Szerokiej w kierunku zachodnim z podkreślonymi konturami budynków na pierzei północnej (jaśniejszym kolorem zaznaczony jest dom pod dzisiejszym numerem 20), jezdnia uem
  PO PRAWO: fragment zdjęcia z okresu II wojny światowej, ARCHIWUM Igły, Muzeum Rzem.Tkackiego.

  POBIERZ
  OPRACOWANIE ROZSZERZONE
  Więcej zdjęć:
  WCZORAJ i DZIŚ
  GALERIA FOTOGRAFII

   


KALISKA 20

   Dom powstał zapewne w latach 30.XIX w. Pierwotnie był to budynek parterowy z dwuspadowym dachem. Z powodu braku dostępu do drogi dojazdowej od dzisiejszej ul. Żeromskiego dom posiadał (podobnie jak dom pod nr 22) przejazd bramny.

   W 1890 r., kiedy to (jak podaje w swoim opracowaniu pt. „Turek Monografja miasta” Leon Kruszyński) funkcjonowała tu cukiernia i hotel, dom musiał mieć już od strony podwórka dobudowane piętro.

   Hotel przestał istnieć, kiedy w drugiej połowie lat 30. XX w. przystąpiono do przebudowy domu. Dobudowano piętro wraz z podwyższonym poddaszem od frontu. Po uzyskaniu możliwości dojazdu od tyłu zlikwidowano przejazd bramny – jego frontową część zwężono tworząc korytarz, w tylnej usytuowano nową klatkę schodową. Elewację przedzielono w połowie pionowym pasem ograniczonym dwoma pilasterkami i obejmującym na dole główne wejście do budynku z wąskim daszkiem, a na górze zakończonym niską attyką. Po przebudowie dom stał się kamienicą.

    W latach 60. budynek podzielony na dwie części zyskał nowych właścicieli. W latach 70. część wschodnia została zmodernizowana (stare stropy drewniane i dach wymieniono na ogniotrwałe, wymieniono też stolarkę okienną, dobudowano balkon od frontu i taras od podwórka, jednocześnie zniesiono attykę nad wejściem). Również w części zachodniej w lokalu sklepowym na parterze wzmocniono strop nad nim, obniżono podłogę zasypując piwnice i wybudowano od nowa ścianę frontową z witrynami.

    Na posesji od strony zachodniej istnieje też murowana parterowa oficyna z poddaszem wzniesiona jeszcze w XIX w. początkowo o przeznaczeniu gospodarczym, potem adaptowana na mieszkania.


(Błażej Dziurzyński
i MG)

*6 XII 2008 - dokonano reedycji

tekstu rozszerzonego i zmieniono

datowanie domu.

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   B.DZIURZYŃSKI 2008