ULICA KALISKA - STRONA PÓŁNOCNA
Dom numer 18
DAWNA APTEKA RZĘCZYKOWSKICH

 

Wygląd domu w latach trzydziestych ubiegłego wieku
(Z archiwum Wisławy Ślósarskiej)
[WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE]

 
                       

  • Widok współczesny elewacji przyulicznej domu
    (MG 2007)
     
     

NAJSTARSZA APTEKA
KALISKA 18
 

Oglądając ulicę Kaliską warto zwrócić uwagę na klasycystyczny budynek dawnej apteki Rzęczykowskich pod numerem 18, funkcjonującej w tym miejscu już 185 lat - od 1824 roku.

(odnośnie daty 1824 - patrz przypis)].

 Najpewniej w tym okresie zbudowano istniejący do dziś, parterowy  dom z oficyną.. Głównym akcentem pięcio-osiowej elewacji jest ozdobnie ujęte wejście, flankowane przez dwie pary pilastrów. Ponad tą kompozycją zamieszczono niewielką, schodkową attykę, w polu której niegdyś znajdował się napis. Wyważoną dekorację uzupełniają obramienia okienne i gzyms koronujący; całość nakryto dwu-spadowym dachem. Od strony podwórza niegdyś znajdował się ganek, zlikwido-wany po 1941 przez hitlerowców.  

Apteka pierwotnie należała do rodziny Rzęczykowskich, posiadających rowniez drugą tego typu placówkę – w pobliskiej Dobrej. W czasie wojny zarząd nad apteką objęła rodzina Mullerów, a bracia Rzęczykowscy zginęli w Mathausen. Po 1945 Rzęczykowscy sprzedali aptekę, którą niebawem i tak upaństwowiono. Obecnie jest własnością prywatną i w 2009 roku będzie obchodzić 185 lat działalności. 

Po przeprowadzonym pod koniec lat dziewięćdziesiątych remoncie dom – jeden z najstarszych w Turku - eksponuje swą skromną, tradycyjną dekorację, choć dachówkę zastąpiła wówczas blachodachówka, zlikwidowano też malownicze okna powiekowe w dachu. W przyszłości warto się zastanowić nad przywróceniem we wnętrzu części zabytkowego wyposa-żenia. 

* Za pomoc i udostępnienie materiałów do niniejszego tekstu dziękuję Pani Wisławie Ślósarskiej i Panu Stanisławowi Fusieckiemu.


 


 PRZYPIS:
*Co ciekawe, inną datę– 1828 – podaje już w 1892 L.L.Kruszyński, por. „Zbiór prac”, op.cit., str. 30.MG

   START   HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

   M.GÓRZYŃSKI 2008