LINIA KOLEJKI W„SKOTOROWEJ
PO PRAWO OSIEDLE SPÓ£DZIELCÓW W BUDOWIE
(?)
lata 60. - 70. XX wieku. (?)
(MRT)
POWRÓT